Kedvezményes ajánlatok

Házirend

A Házirend célja, hogy meghatározza az Aqua Land Termál és Élményfürdő központban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.Továbbá előírja a létesítmény rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

I. Általános rendelkezések
 
A létesítmény területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A fürdő használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
1. A létesítmény szolgáltatásait 6 éven aluli gyermek, további 14 éven aluli, és úszni nem tudó gyermek  csak felnőtt kíséretével és felügyeletével veheti igénybe a szolgáltatásokat!
2. Ittas illetve kábító hatású szerek hatása alatt álló, valamint nyílt sebbel rendelkező, illetve fertőző betegségben szenvedő személy a fürdőt nem használhatja! Részére a fürdő dolgozója minden szolgáltatást köteles megtagadni.
3. 14 éven alul gyermek a gyógymedencéket csak és kizárólag orvosi rendelvényre használhatják! Amennyiben a fenti rendelvénnyel a gyermek nem rendelkezik, azonban a gyógymedencéket igénybe veszi, és ebből adódóan a gyermeknek sérülése, egészségkárosodása keletkezne,a fürdő vezetősége felelősséget nem vállal!
4. A fürdőmedencéket, élményelemeket, csúszdákat, játszótéri eszközöket mindenki saját felelősségére veheti igénybe, az esetleges sérülésekért felelősséget nem vállalunk.
5. A fürdőt lázas, fertőző betegek illetve görcsrohamokkal járó betegségben szenvedők nem vehetik igénybe. Valamint bőrbetegségekben szenvedők csak egy évnél nem régebbi orvosi igazolással vehetik igénybe.
6. A létesítmény területén dohányozni TILOS. Csak a Thermal Camping Aqua Land területén, illetve a főbejárati ajtótól számított 5 m túl, a parkoló irányába, a hatályos jogszabályok értelmében!
7. A fürdővendégek kötelesek betartani a fürdő házirendjében foglalt előírásokat. A fürdő területén olyan magatartást kell tanúsítani, mely a többi vendéget nem zavarja, másoknak kellemetlenséget nem jelent, megbotránkozásra okot nem ad.
8. Aki a fürdő berendezéseit szándékosan megrongálja, vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható.
9. A HÁZIRENDBEN foglalt előírásokat a szolgáltató és a vendégek is kötelesek betartani. Amennyiben a vendég nem tartja be az előírásokat (figyelmeztetés ellenére sem), attól a szolgáltatás megtagadható.
9.    A létesítmény területén történő rongálás, lopás, garázdaság esetén az elkövető ellen minden esetben feljelentést teszünk, a rendőrség a kamerákon rögzített felvételek segítségével elvégzi a beazonosítást. Az elkövetőknek további belépést megtagadjuk.
10. Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása TILOS!
 
 
II. Jegykiadás, üzemidő
 
1. Belépni és a szolgáltatásokat igénybe venni csak érvényes jeggyel lehet, melyek egyszeri belépésre jogosítanak, a belépőt mindenki köteles a személyzetnek jegykezelés céljára felmutatni. Kedvezményes jegy csak az arra feljogosító érvényes igazolvány (nyugdíjas-, és diákigazolvány, egyéb) felmutatásával vehető igénybe. A jegy csak a megváltás helyén és napján érvényes, azt távozásig meg kell őrizni.
2. Az üzemidőt a fürdő vezetősége indokolt esetben megváltoztathatja (hiba, vízhiány, áramszünet, rendezvény, egyéb). A változást a pénztárnál kifüggesztett hirdetményen azonnal jelezni kell.
3. A létesítményt kérjük záróra előtt 15 perccel szíveskedjenek elhagyni!
4. A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el, valamint pénzt visszaadni nem áll módunkban.
5. Kérjük SZÉP kártyával, bankkártyával, Erzsébet kártyával való fizetési szándékát, vagy áfás számla igényét előre jelezze!
6. A kísérő jegyeket csak az úszásoktatás ideje alatt lehet igénybe venni, érvényes (a „Nóri úszóiskola által kibocsátott) bérlet felmutatásával. A jegyek a megváltástól számított 80 percig érvényesek, túllépés esetén kiegészítő belépőt kell váltani.
7. A TB támogatott balneo jegyek érvényessége 3 óra. A fent megjelölt idő túllépése estén a fürdő személyzete az aktuális napijegy, és a megvásárolt napijegy közötti különbözeti jegyet felterhelheti a Vendég számlájára.
8. Hétfőtől péntekig terjedő időszakban, úszásoktatás ideje alatt a gyermek medence, valamint az úszómedence 4 sávjából (maximum 2) sáv használata NEM biztosított. Az ebből eredő problémák miatt a fürdő vezetősége felelősséget nem vállal.
 
III. Egészségvédelmi rendelkezések
 
1. Az úszómesterek illetve medenceőrök utasításait minden fürdőzőnek és vendégnek be kell tartania, ellenkező esetben a szolgáltatás megtagadható.
2. Az elsősegélynyújtás az úszómestereknél vagy kijelölt helyen díjtalanul történik.
3. A fürdő területén lévő mosdók, wc-k, zuhanyzók használata díjtalan.
4. Papírt, ételhulladékot, szemetet a kijelölt hulladékgyűjtőkbe szíveskedjenek elhelyezni.
5. Az úszómedencékben az úszósapka használata kötelező.
6. Étkezni kizárólag a büfé étkezőrészében illetve szabadtéren lehet.
7. Az gyermek medencéket kizárólag 12 éven aluli gyermekek használhatják! A tiltás ellenére az ezen medencékben tartózkodó, 12 évnél idősebb vendéget az úszómester, vagy a fürdő személyzetének bármely tagja felszólíthatja a medence elhagyására a 37/1996 NM (X.18.)  rendelet
8. A COVID19-koronavírussal kapcsolatos járványügyi helyzetre tekintettel fürdőnk zárt tereiben az orrot és szájat elfedő maszk használata kötelező!
 
IV. Értékmegőrzés
A fürdő terültére kizárólag az uszoda,- és strandlátogatáshoz szükséges, továbbá a napi életvitel körében általánosságban elfogadott tárgyak hozhatók be. A szekrények, és zárható öltöző kabinok kizárólag ruhák elhelyezésére alkalmasak és használhatók. Az ott elhelyezett ruházatért, és egyéb tárgyakért (értéktárgyak, óra, mobiltelefon, igazolványok, iratok, kulcsok, készpénz, bankkártya, ékszerek, nem szokásos értékű tárgyak stb.) és az ezek eltűnése folytán beálló járulékos károkért a fürdő üzemeltetője FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!A fürdő üzemeltetője NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET továbbá a szabadon, őrizetlenül hagyott tárgyakért (ruházat, értéktárgyak, óra, mobiltelefon, igazolványok, iratok, kulcsok, készpénz, bankkártya, ékszerek, nem szokásos értékű tárgyak stb.)!
Az elhagyott, talált tárgyakat begyűjtjük és 45 napig tárojuk. Ezután a ráckevei Családsegítő Szolgálatnak adományozzuk.  Iratokat, személyes okmányokat a helyi rendőrörsön leadjuk.

 
A fürdő területén nem szabad:
 
1. A fürdő öltözőiben, pihenőiben szemetelni; drogot illetve szeszesitalt fogyasztani.
2. A medencéket zuhany, lábmosó használata nélkül igénybe venni.
3. Az úszómedencékben a sávoktól eltérően-keresztben- úszni.
4. Az úszómedencét úszósapka nélkül használni.
5. A melegvizes medencékben ugrálni, fröcskölni.
6. A medencék széléről a vízbe ugrálni, kivéve a kijelölt helyen.
7. A medencékbe szappant és egyéb tisztálkodó-szereket használni.
8. A medencékben illetve a tanmedence légterében fürdőruhán kívül más ruhadarabban, cipőben tartózkodni.
9. A medencék mellől a vízbe ugrálni, egymást dobálni, egymás válláról ugrálni.
10. A fürdőtérben, a medencékben étkezni, italt fogyasztani, a vizet szennyezni, zajongani.
11. A fürdőtérbe, a medencékbe törékeny tárgyat (üvegpoharat, üveget, stb.) bevinni.
12. A medencék lépcsőit és lejáratait elfoglalni.
13. A fürdő területére állatot bevinni.
14. A közerkölcsöt, a közrendet sértő, a mások nyugalmát zavaró módon viselkedni.
15. A medencébe nagyméretű gumimatracot, úszógumit bevinni.
16. Az öltözőkben étkezni.
17. A fürdő berendezéseit rongálni.
18. A fedett részeken utcai cipővel közlekedni.
19. A szaunákat törölköző nélkül használni.
20. A medencéket elő zuhanyzás nélkül használni.
 
Öltöző, szauna előtér és szauna

Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.
A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, értéktárgyaikat a recepción található értékmegőrzőben helyezzék el.
A szekrényeket csak 1000 Ft-os letét ellenében lehet igénybe venni, más letétben hagyott tárgyakért felelősséget nem áll módunkban vállalni, és elfogadni. A letétbe helyezett összeget, csak abban az esetben áll módunkban visszaszolgáltatni, ha a kulcs hibátlan állapotban kerül visszaadásra. Az elveszített kulcsokért, és ez esetben a szekrény tartalmáért felelősséget nem vállalunk, továbbá a letétet nem áll módunkban visszaszolgáltatni
A kültéri öltözőkabinokat 1000 Ft letét ellenében lehet igénybe venni.
A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni TILOS.
A szaunát és a pezsgőfürdőt csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
A Tenebris és a Solaris szaunák csak szaunalepedőben vagy szaunaruhában látogathatók a szauna programok idején és azok között is. A Dolium (hordó) szaunában a fürdőruha viselése megengedett.
A szaunában minden esetben szauna lepedőre vagy törölközőre szabad ülni.
A szaunában a szaunakályhára tilos folyadékot önteni.
A szaunába papucsot bevinni tilos.
A szaunákat 14 éven aluli gyermekek NEM használhatják.
Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet.
Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).
A fürdő által bérbe adott értékekért a vendégek felelősséggel tartoznak, amennyiben az érték használhatatlan, hiányos állapotban kerül leadásra, az okozott kárt a fürdőző köteles megtéríteni.
 
 
 A létesítményre vonatkozó rendelkezések:

 
A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző személyek magatartására vonatkozó észrevételeit szóban a recepciósnak, illetve írásban a „Vásárlók könyvében” megtenni. A bejegyzést a vezetőség érdemben köteles kivizsgálni és 30 napon belül a vendégnek megválaszolni. A vendég panaszával fordulhat még a Pest-megyei Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez.
A „Vásárlók könyve” a pénztárnál áll a vendégek rendelkezésére.
Társaságunk a fürdő üzemeltetése során köteles betartani a fürdő üzemeltetés szabályait. A tevékenységet „A közfürdők létesítéséről és működtetéséről” szóló 121/1996. Kormányrendelet; „A közfürdők étesítésének és üzemeltetésének  közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. NM. rendelet köteles ellátni.
Az üzletág vezetőinek és a fürdő dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kultúrált és szakszerű kiszolgálását. Gondoskodni kell az egészségügyi, balesetvédelmi előírások érvényesítéséről. Ennek érdekében az esetlegesen előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szűntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől e kell zárni. A veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek és a dolgozók is kötelesek betartani. 

A vendég panaszával fordulhat:
- Ráckeve Város Önkormányzat jegyzőjéhez
Ráckeve Város Önkormányzat 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. 0624/523-333
jegyzo@rackeve.hu
 
- Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
(Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály)
1141 Budapest, Komócsy u. 17-19
+36-1-460-2231
fogyved@pest.gov.hu
 
Pest Megyei Békéltető Testület (1119 Budapest, Etele út 59-61. II.em).
Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81

pmbekelteto@pmkik.hu